Tại cài đặt hiển thị phụ đề của GlotDojo trên trang Video sẽ có 4 phần:

  • Phụ đề chính (Upper subtitles): là phụ đề với ngôn ngữ bạn đang học.
  • Phụ đề phụ (Lower subtitles): là phụ đề thứ hai giúp bạn có thể xem phim xong ngữ
  • Dịch nhanh (Quick translation): Là phần cài đặt cho tra cứu nhanh trên phụ đề và mở phụ đề dịch(phụ đề dịch sẽ được dịch từ phụ đề chính)
  • Phiên âm (Phonetic): Đối với Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tiếng Nhật sẽ hỗ trợ hiển thị phiên âm phụ đề khi bạn sở hữu Từ điển Add-on của các ngôn ngữ này.

Cách tích hợp(tải) Từ điển nâng cao vào tiện ích GlotDojo.

Bạn có thể tùy chỉnh phụ đề theo các bước sau:

Bước 1: Click chọn biểu tượng GlotDojo(1) và chọn các phần muốn cài đặt hiển thị (2) (Phụ đề chính - Phụ đề phụ - Dịch nhanh - Phiên âm)

Bước 2: Với mỗi phần, bạn có thể:

  • Bật/ tắt hiển thị (3)
  • Làm mờ [che] phụ đề (4) (bạn bấm tổ hợp phím Alt+9 đối với phụ đề chính, bấm tổ hợp phím Alt+9 đối với phụ đề phụ.)
  • Chọn cỡ chữ phụ đề (5)
  • Chọn định dạng của phụ đề (6)
  • Xem trước chỉnh sửa (7)

Bước 3: Xem phim