GlotDojo eXtension là tiện ích giúp bạn học ngoại ngữ hiệu quả hơn khi xem tại các nền tảng Video phổ biến như như Youtube, Netflix, Ted, WeTV...

Danh sách các trang Video được GlotDojo hỗ trợ

Khi xem Video với GlotDojo, bạn có thể tra từ nhanh mà không cần bấm chuột bằng các bước sau:

Bước 1: Click biểu tượng GlotDojo (1) => Chọn Dịch nhanh (Quick Translation) (2) để cài đặt hiển thị khi tra nhanh => Chọn ngôn ngữ dịch (5)

  • (3) Dịch tự động (Auto Translate): Luôn dịch phụ đề
  • (4) Tự động phát âm (Auto Pronunciation): Tự động phát âm khi đưa chuột vào phụ đề.
  • (5) Dịch sang (Translate to): Chọn ngôn ngữ dịch.
  • (6) Cỡ chữ  (Font size): Chọn cỡ chữ hiển thị
  • (7) Định dạng  (Format): Chọn định dạng hiển thị

Bước 2: Tra nhanh nghĩa bằng cách đưa con trỏ chuột đến từ muốn tra nhanh. Nghĩa sẽ hiển thị ngay phía trên của từ được tra.