Về GlotDojo.

GlotDojo là sản phẩm của eJOY Learning,startup Việt gồm những người đam mê công nghệ và ngôn ngữ. Chúng tôi muốn tạo ra những sản phẩm giúp việc học ngoại ngữ trở nên thú vị và dễ dàng ngay trong khi đọc báo, xem video hay phim trên những nền tảng website khác nhau.

Kể từ năm 2017, các sản phẩm của chúng tôi, gồm GlotDojo & eJOY English đã giúp hàng ngàn người cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của họ và học điều gì đó mới mỗi ngày.

Ở trang Trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy câu hỏi cho những vấn đề thường gặp khi sử dụng tiện ích GlotDojo.

Cảm ơn bạn vì đã sử dụng GlotDojo.