Table of contents

Pop-up Tiếng Trung giúp tra cứu cụ thể, chi tiết các thông tin về từ Tiếng Trung, giúp việc học tập Tiếng Trung trở nên hiệu quả, dễ dàng hơn.

Cách tích hợp (tải) Từ điển Add-on vào tiện ích GlotDojo.

Mục VÍ DỤ (EXAMPLES)

Phần này đưa ra các ví dụ chứa từ được tra. Việc học từ vựng cùng bối cảnh hay câu ví dụ giúp bạn dễ nhớ và hiểu từ thấu triệt hơn

Giao diện phần VÍ DỤ của Pop-up Tiếng Trung nâng cao

Phần ví dụ bao gồm:

(1) Cách phát âm câu ví dụ.

(2) Câu ví dụ chứa từ được tra.

(3) Pinyin - Phiên âm.

(4) Nghĩa của câu ví dụ.