Table of contents

GlotDojo eXtension là tiện ích giúp bạn học ngoại ngữ hiệu quả hơn. Một trong những tính năng của nó là tra từ, dịch nghĩa nhanh ngay khi lướt web hay xem Video tại các nền tảng lớn như Youtube, Netflix, Ted...

Danh sách các trang Video được GlotDojo hỗ trợ

6 Cách Tra từ trên các trang video

Cách 1: Tra nhanh

Đưa chuột vào từ cần tra trên câu phụ đề để thấy bản dịch nghĩa nhanh.

Tính năng tra từ nhanh khi xem Video

Cách 2: Sử dụng chuột trái

Click chuột trái vào từ cần tra tại câu phụ đề.

Cách 3: Sử dụng các phím [<,] và [>.]

[>.]: Chọn tra từ vựng bắt đầu từ phía bên trái của câu phụ đề
[<,] : Chọn tra từ vựng bắt đầu từ phía bên phải của câu phụ đề

Cách 4: Tra cụm từ

Nhấn và giữ phím Alt, đồng thời click chọn vào các từ trong cụm từ muốn tra.

Cách 5: Quét với chuột giữa

Sử dụng chức năng quét để tra từ bằng cách: Nhấn và giữ chuột giữa (Nút màu đỏ trong hình dưới) đồng thời đưa chuột về vị trí từ cần tra.

Sử dụng chức năng quét để tra từ

Cách 6: Quét với phím nóng (Shift là mặc định)

Nhấn và giữ phím Shift, đồng thời đưa chuột về vị trí từ cần tra


Chỉnh sửa nhanh tính năng Quét tại Cài đặt nhanh

Giao diện Cài đặt nhanh
Giao diện Cài đặt nhanh

Cách mở Cài đặt nhanh

(1) Quét với chuột giữa (Scan with Middle mouse): Tắt/ Bật chức năng tra từ với nút cuộn chuột.

(2) Quét với phím tắt (Scan with hotkey): Mặc định là phím Shift, bạn có thể thay đổi phím quét hay vô hiệu hóa phím quét tại mục này.

(3) Quét bằng cách đưa chuột (Scan by hovering): Khi kích hoạt mục này bạn chỉ cần dưa chuột về vị trí từ cần tra thì Pop-up dịch sẽ hiện lên. Chức năng này chỉ có tác dụng một lần trên trang, sau khi F5 chức năng này sẽ bị tắt.