Table of contents

Tìm kiếm video

Bạn có thể dễ dàng sử dụng GlotDojo để học bất kỳ ngôn ngữ nào với các video trên YouTube. Mở Home => Tìm kiếm YouTube => Nhập từ khóa hoặc tiêu đề video để tìm video.

Bạn có thể thực hiện tìm kiếm nâng cao bằng cách nhấp vào hộp tìm kiếm => Biểu tượng Filter.

Nhấp vào Tìm kiếm để xem kết quả tìm kiếm của bạn.

Xem video với phụ đề kép

Để xem video có phụ đề song nguwx, hãy nhấn vào Cài đặt để mở cài đặt phụ đề.

Phụ đề chính: Phụ đề chính, thường ở ngôn ngữ bạn đang học. Bạn có thể tra cứu bằng cách chạm vào một từ trên phụ đề này.
Phụ đề phụ: Phụ đề bản dịch. Bạn có thể đặt phụ đề này bằng tiếng mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ mà bạn biết rõ.
Ngữ âm: Bật phụ đề ngữ âm toàn cầu, như IPA hoặc bính âm nếu có
Phụ đề kép và ngữ âm của bạn sẽ được hiển thị như bên dưới.

Tra từ trên phụ đềvideo

Bạn có thể tra bất kỳ từ nào trên phụ đề video bằng cách chạm vào nó. Video sẽ tạm dừng trong khi bạn đọc định nghĩa.

Nhấn vào bất kỳ đâu bên ngoài pop-up tra từ để đóng pop-up và tiếp tục video.

Thêm từ từ video vào Wordbook của tôi

Sau khi tra cứu một từ trong phụ đề video, bạn có thể nhấp vào biểu tượng [+] ở bên phải định nghĩa ưa thích để thêm từ và nghĩa của từ đó vào sổ từ (Wordbook) riêng.

Hãy đảm bảo rằng từng từ được chuyển đến đúng sổ từ. Trước khi thêm từ, bên cạnh Thêm vào, hãy chọn Sổ từ  mình muốn trước. Hình dưới là ví dụ danh sách sổ từ đang có.

Cài đặt video

Để truy cập cài đặt video, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở dưới cùng bên trái trên trang video.

Phụ đề chính

Phụ đề chính là phụ đề phía trên. Bạn có thể tra từ trên phụ đề này.
Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ của phụ đề
Kích thước phông chữ: Chọn kích thước phông chữ của phụ đề
Định dạng: !uyết định phụ đề trông như thế nào

Phụ đề dịch

Phụ đề dịch là phụ đề nằm dưới, thường hiển thị bằng ngôn ngữ mà bạn biết rõ hay tiếng mẹ đẻ. Cài đặt cho Trans phụ tương tự như cài đặt cho Phụ đề chính.

Nếu không có sẵn phụ đềbằng ngôn ngữ quen thuộc của bạn, bạn có thể bật Tự động dịch. Đi tới Ngôn ngữ => Dịch tự động (Auto Translate)

Ngữ âm

Bạn có thể bật thêm phụ đề cho ngữ âm tại đây. Điều này sẽ được hiển thị theo kiểu IPA, Bính âm (Pinyin),... Các cài đặt của Phiên âm tương tự như cài đặt của Phụ đề chính.

Khác

Bạn có thể thay đổi tốc độ hoặc kiểu hiển thị phụ đề tại đây.

Tốc độ: Thay đổi tốc độ video
Tua đi / Tua lại: Đưa video về điểm trước / sau
Chế độ xem phụ đề: Xem phụ đề ở chế độ "cuộn" hoặc "bình thường"