Streak là gì?

Streak cho biết bạn đã sử dụng ứng dụng này bao nhiêu ngày liên tiếp. Bạn càng có nhiều streak, thói quen học tập của bạn càng được củng cố. Mức streak của bạn sẽ khởi điểm ở 0, và mỗi ngày khi bạn có bất cứ hoạt động học nào trên ứng dụng, streak sẽ tăng thêm 1.

Lưu ý rằng nếu bạn không học gì cả ngày, điểm của bạn sẽ trở về 0. Vì vậy, hãy cố gắng để luôn học gì đó mới mỗi ngày nhé.

Bạn có thể thấy thành tích của mình trong màn hình Home (Trang chủ).

1: Streak hiện tại của bạn
2: Streak lâu nhất mà bạn từng đạt được

Lần ôn là gì?

Mỗi lần ôn tập một thẻ từ vựng trong trò chơi Thẻ từ vựng hay Viết sẽ được tính là 1 lần ôn.
Bạn có thể thấy tổng số lần ôn tập của một ngôn ngữ ở màn hình Home.

Phút học là gì?

Ứng dụng GlotDojo tính tổng cộng bạn đã học bao nhiêu phút tất cả trên mỗi ngôn ngữ.
Bạn có thể xem Phút học ở màn hình Home.

Làm cách nào để biết mức độ thành thạo của tôi?

Mức độ thành thạo của bạn được theo dõi chỉ khi bạn chơi game Từ vựng và Viết.

Bạn có thể theo dõi mức độ thành thạo của một sổ từ. Ở dưới cùng của mỗi sổ từ là hai dòng cho biết mức thành thạo kĩ năng Từ vựng và Viết của tất cả các từ trong sổ đó. Chẳng hạn, nếu thanh mức độ thành thạo của Từ vựng gần được lấp đấy, có nghĩa là bạn sắp hoàn toàn nhớ toàn bộ các từ vựng trong sổ từ này.

Nhấp vào từng thanh để xem có bao nhiêu từ trong mỗi cấp độ.

Bên cạnh dòng, bạn thấy số thẻ đến hạn (due) và thẻ mới (new).  Tìm hiểu thêm về thẻ đến hạn bên dưới.

Thẻ mới và thẻ đến hạn là gì?

Thẻ mới là thẻ bạn chưa từng xem qua.
Thẻ đến hạn là thẻ đã được ôn và đang chờ bạn ôn tiếp.
Tiến độ ôn của bạn sẽ được được tính khi bạn chơi Anki Flashcards và trò chơi Viết, và phụ thuộc vào mức độ thành thạo. Bạn càng thành thạo một từ, thì bạn càng lâu phải ôn từ đó.
Bạn có thể xem bạn có bao nhiêu thẻ mới và thẻ đến hạn dưới mỗi sổ từ trong My Wordbook.