Releases

  Cập nhật GlotDojo

  Bản 0.5.65

  Cải tiến

  • Cho phép chọn sổ từ mong muốn để lưu từ

  Sửa lỗi

  • Sửa lỗi trên iq.com
  • Sửa các lỗi khác và cải thiện giao diện

  Bản 0.5.62

  Cải tiến

  • Hiển thị phiên âm cho phụ đề Tiếng Anh.

  Sửa lỗi

  • Sửa lỗi chức năng inline translate không dùng được với các ngôn ngữ khác Tiếng Anh.
  • Sửa lỗi phím tắt và giao diện pop-up trên Netflix.

  Bản 0.5.27

  • Sửa lỗi trên Mango TV, YouTube, Udemy
  • Sửa một số lỗi khác và cải thiện giao diện

  Bản 0.5.25

  • Sửa lỗi trên Netflix và Apple TV

  Bản 0.5.24

  • Sửa lỗi trên WeTV, Ted.com và YouTube
  • Sửa một số lỗi khác và cải thiện giao diện

  Bản 0.5.21

  • Thêm phím tắt H - đọc phụ đề dưới
  • Cải thiện phông chữ phụ đề video
  • Sửa một số lỗi khác và cải thiện giao diện

  Bản 0.5.15

  Bản 0.5.13

  • Sửa lỗi không tra được từ trên trang Amazon Prime Video
  • Xuất phụ đề song ngữ ở dạng file .SRT

  Bản 0.5.9

  • Tối ưu hóa tính năng dịch tự động

  Bản 0.5.8

  • Sửa lỗi không hiển thị nghĩa dịch

  Bản 0.5.7

  • Cập nhật phụ đề tiếng Việt trên trang WeTV
  • Cập nhật giao diện Cài đặt nhanh cho video
  • Bật tặt phụ đề bằng icon phụ đề của YouTube
  • Có thể xuất phụ đề ở dạng file .SRT
  • Thay phím tắt Inline Translate (dịch trong dòng) từ phím Ctrl  bằng phím "i"
  • Hoạt động trên Apple TV
  • Sửa một số lỗi khác và cải thiện giao diện

  Bản 0.5.6

  • Sửa lỗi không hiển thị phiên âm tiếng Nhật Romaji, Hiragana trên phụ đề video (tính năng Premium cho người dùng từ điển tiếng Nhật cao cấp)
  • Sửa một số lỗi khác và cải thiện giao diện

  Bản 0.5.5

  Cải tiến

  • Hiện toàn toàn bộ phụ đề bên phải màn hình trên các trang video được GlotDojo hỗ trợ

  Sửa lỗi

  • Sửa lỗi và cải thiện giao diện

  Bản 0.5.2

  Cải tiến

  • Thêm tùy chọn tích hợp các trang Lecturio, edX, Skillshare, BluTV, Udemy Business để tra từ trên GlotDojo
  • Nhớ cài đặt GlotDojo trên các trang video
  • Tra từ trên ảnh chụp màn hình (tính năng Premium). Xem hướng dẫn

  Sửa lỗi

  • Sửa lỗi và cải thiện giao diện

  Bản 0.4.0

  Cải tiến

  • Dịch file PDF
  • Lựa chọn tích hợp CuriosityStream trên eJOY để tra từ

  Sửa lỗi

  • Không hiện phụ đề trên trang FutureLearn
  • Lỗi phím tắt trên Udemy

  Bản 0.3.10

  Cải tiến

  • Tích hợp GlotDojo với Netflix phiên bản giao diện mới

  Sửa lỗi

  • Không thể tra từ bằng chuột trên trang MasterClass
  • Một số phím tắt không hoạt động trên Amazon Prime, Viki Rakuten

  Bản 0.3.9

  Cải tiến

  • Bổ sung dữ liệu Hán tự cho từ điển tiếng Nhật
  • Cấu hình lại phím tắt
  • Hoạt động trên Viki Rakuten

  Sửa lỗi

  • Không thay đổi được tốc độ video Ted Talk, Udemy, iQIYI
  • Lag sau khi di chuyển vị trí cửa sổ tra từ
  • Phụ đề hiển thị sai với ngôn ngữ Ả Rập
  • Sửa một số lỗi khác và cải thiện giao diện

  Bản 0.3.7

  • Sửa lỗi và cải thiện giao diện