toanz

1 article
Phím tắt trên Pop-up tra từ

GlotDojo eXtension cho phép bạn sử dụng các phím tắt để thuận tiện và nhanh chóng trong quá trình tra từ. Danh sách các phím tắt cụ thể như sau:Đối với Pop-up tra đa ngôn ngữ[R]: Chuyển qua lại giữa các Tab khác nhau (Từ điển - Hình

toanz
  Updated at  27 Oct, 2020